Toppers Class x
2018-19

Tushaar Jhamtani
98.4%Stuti Seth
98%Atharv Sanwal
97%Priyanshu Gupta
96.8%Yashika Pathak
96.8%Devika Khandelwal
96.4%Divyanshi Gupta
96.2%Krishangi Nanda
96.2%Muskaan Bhatia
96.2%Pragati Pandey
96.2%Shambhavi Misra
96.2%Chaitanya Maheshwari
96%Nidhi Periwal
95.6%Pranay Gupta
95.6%Suryansh Garg
95.6%Devansh Agarwal
95.4%Anika Gupta
95%Deeksha Kushwaha
95%


2017-18
2016-17
2015-16